Rackstadmuseet

Vår inriktning är konst- och konsthantverk och här presenteras Rackstadkolonin och influenserna från Arts&Crafts-rörelsen parallellt med aktuell samtidskonst. Konserter och föredrag finns på programmet året runt. Förutom museibyggnaden finns konstnärsbostaden Oppstuhage från 1896 som Christian Eriksson lät bygga till sig och sin franska hustru Jeanne Tramcourt när han återvände från Paris. På området finns också Bröderna Erikssons möbelverkstad som hade sin storhetstid under jugendperioden och beställare var bland andra Ragnar Östberg och Carl Westman.

Drömmen om ett museum

Tanken på ett museum väcktes redan på 1940-talet av Gustaf Fjæstad själv men det var först under 1980-talet idén tog fart på riktigt och 1993 invigdes Rackstadmuseet på den plats i Taserud där Christian Eriksson och hans syskon växte upp och där både konstnärsbostaden Oppstuhage och Bröderna Erikssons möbelverkstad ligger belägen. Museibyggnaden är ritad av arkitekten Rune Falk.
Idag drivs museet av Ideella föreningen Rackstadmuseet och lockar besökare från hela Europa.

Museets historia

Tanken att skapa ett museum kring Rackstadkolonin, den grupp konstnärer som kring sekelskiftet 1900 slog sig ned kring sjön Racken utanför Arvika, hade väckts redan av gruppens centralgestalt, Gustaf Fjæstad (1868–1948). Men en fastare form fick planerna först från mitten av 1980-talet, då de togs upp av bl.a. radiomannen Per Eric Nordquist och Rackstadmuseets blivande chef Per Inge Fridlund. År 1987 bildades Ideella Föreningen Rackstadmuseet med Nordquist som förste ordförande i en interimstyrelse. Genom medlemsvärvning och sponsorjakt men också med hjälp av artistgalor och auktioner började man samla medel till det nya museet.
Museiblivandet drog dock ut på tiden, bl.a. på grund av skiljaktig uppfattning om var museet borde placeras. Borde det ligga inne i staden, intill sjön Racken eller (där museet slutligen kom att byggas) i anslutning till Christian Erikssons föräldragård Haget samt Oppstuhage?

Våren 1988 utlystes en arkitekttävling om hur det framtida Rackstadmuseet skulle kunna se ut. Arvikabördige Rune Falk från White arkitekter i Göteborg vann tävlingen. Hans långa utställningshall ansluter till den gamla manbyggnaden på Haget via en öppen glasgång. Rune Falks arkitektur präglas av ”ordning, lätthet, skärpa” och samtidigt klar och mjuk ljusföring. Vid färgsättningen har arkitekten biståtts av målarbröderna Olle och Jörgen Zetterquist och av bildläraren Irene Heine. År 1993 öppnades Rackstadmuseet med pompa och ståt. Fem år senare skedde en tillbyggnad med en parallell utställningslänga mot skogshöjden bakom den första längan. I samband med detta tillbygge tvingades man riva den gamla ”klabbelagårn” som var placerad på denna skogshöjd. Stenarna från husgrunden utgör numera grunden till den nya Klabbelagårn som används för konserter, konferenser och kalas. Ideella Föreningen Rackstadmuseet driver fortfarande verksamheten vid Rackstadmuseet, men Arvika kommun köpte 1 januari 2012 fastigheten, vilket betyder att föreningen och museet är hyresgäster hos kommunen.