Oppstuhage

Skulptören Christian Eriksson ritade och lät bygga sin bostad och ateljé vid mitten av 1890-talet medan han bodde i Paris. Han ville flytta hem till Taserud med franska hustrun Jeanne Tramcourt. Huset stod klart 1896 och är fyllt med vackra detaljer helt i tidens anda. Christian hade god hjälp av sina bröder i möbelverkstaden i Taserud. Vännen Petter Andersson på Myra har utfört de vackra smidda handtagen och andra beslag. Familjen bodde några år i huset men Christians viktigaste uppdragsgivare fanns på andra håll i landet, bland annat i Stockholm. Det blev till slut nödvändigt för honom att flytta till huvudstaden.

Så kom det sig att ateljén hyrdes ut till konstnärsparet Gustaf och Maja Fjæstad, som nygifta kom de till Oppstuhage sommaren 1898. Och här tar historien om Rackstadkolonin sin början. Genom åren kom fler konstnärer att bo i huset, bland dem t. ex. Björn Ahlgrensson med hustru Elsa och Fritz Lindström med sin första hustru Anna och deras barn.

 Intill Oppstuhage lät Christian 1901 bygga Sommarateljén. Stommen till huset kom från en äldre spiksmedja. Till det yttre är det ett rödfärgat trähus med brutet tak i traditionell byggnadsstil. Inomhus finns en ljus och funktionell ateljé samt utrymmen för vila eller övernattning. Christian sålde så småningom Oppstuhage till en släkting och Arvika kommun köpte gården 1946. År 1951 inrättades den till minnesgård. Under 1994-1995 restaurerades Oppstuhage till så nära ursprungligt skick som möjligt.