Aktuellt på museet

Staffan Jofjell – Checkpoint

Staffan Jofjell – Checkpoint

Checkpoint 2023-01-22 – 2023-04-30 Checkpoint är en utställning med fotografen Staffan Jofjell och ett seminarieprogram om vår tids stora utmaningar.  Om utställningen Checkpoint innehåller fyra separata fotoprojekt som Staffan Jofjell arbetat med sedan 80-talet. Den...

läs mer
Rackstadmuseets samlingar

Rackstadmuseets samlingar

Rackstadkolonin 1898-1920Arts & Crafts-rörelsen vid Racken När de första av kolonins konstnärer anlände 1898 kunde nog ingen föreställa sig den historia som skulle komma att utspela sig här. Mötet mellan deras moderna idévärld och det hantverkskunnande som fanns...

läs mer
Bortom färgerna

Bortom färgerna

Bortom Färgerna Rackstadkonstnärerna i svartvitt 1898-1920  Mycket tid har förflutit sedan paret Fjaestad 1898 flyttade in i ateljébostaden Oppstuhage. Det blev upptakten till vad vi idag kallar Rackstadkolonin. Många av de konstnärer som verkade i trakten under det...

läs mer