Aktuella utställningar

Sunna Hansdóttir

Sunna Hansdóttir

Sunna Hansdóttir Som jag minns det 2021-06-05 - 2021-09-26 Vi är glada över att få presentera Sunna Hansdóttir med en stor separatutställning sommaren 2021! Hansdottír är utbildad på konstfack på textil (BFA) och craft! (MFA) programmen. Hennes konstnärskap präglas av...

läs mer
Eget spår

Eget spår

2020-02-15 - 2021-09-05 Nedre galleriet Eget spår är en utställning om fyra profiler i svallvågorna efter nybyggarna i Rackstadkolonin. Alla med känningar in i samklangen med naturen och gemenskapen. De var nära varandra och kärleken till material, hantverk och konst....

läs mer

Rackstadmuseets samlingar

Rackstadkolonin 1898-1920 Arts & Crafts-rörelsen vid Racken När de första av kolonins konstnärer anlände 1898 kunde nog ingen föreställa sig den historia som skulle komma att utspela sig här. Mötet mellan deras moderna idévärld och det hantverkskunnande som fanns...

läs mer

Kalendarium

I vårt kalendarium kan du läsa mer om våra aktiviteter och program.