Aktuellt på museet

Leran

Leran

En studie av leran i Arvika, dess egenskaper och möjligheter Joel Stuart-Beck & Kristine Thenman Under 2023 påbörjades projektet ’Gräv där du står’ med målet att undersöka och utvärdera möjligheterna att utvinna lera för keramiskt bruk lokalt i och omkring Arvika....

läs mer
Rackstadmuseets samlingar

Rackstadmuseets samlingar

Rackstadkolonin 1898-1920 Arts & Crafts-rörelsen vid Racken När de första av kolonins konstnärer anlände 1898 kunde nog ingen föreställa sig den historia som skulle komma att utspela sig här. Mötet mellan deras moderna idévärld och det hantverkskunnande som fanns...

läs mer
Bortom färgerna

Bortom färgerna

Bortom Färgerna Rackstadkonstnärerna i svartvitt 1898-1920  Mycket tid har förflutit sedan paret Fjaestad 1898 flyttade in i ateljébostaden Oppstuhage. Det blev upptakten till vad vi idag kallar Rackstadkolonin. Många av de konstnärer som verkade i trakten under det...

läs mer