Rackstadkolonin 1898-1920 
Arts & Crafts-rörelsen vid Racken

När de första av kolonins konstnärer anlände 1898 kunde nog ingen föreställa sig den historia som skulle komma att utspela sig här. Mötet mellan deras moderna idévärld och det hantverkskunnande som fanns väl etablerat i Arvika kom att skapa en smältdegel för konst och konsthantverk, mycket tack vare samarbete och gemenskap. Byn Rackstad som gett namn åt gruppen, blev så småningom hem för flertalet av de unga konstnärerna. Men det var där Rackstadmuseet idag ligger som det hela en gång började. Här låg vid den tiden Bröderna Erikssons Möbelverkstad vars produktion snabbt rönt högt anseende på stora utställningar runt om i Sverige och världen. Det var också här den yngre brodern Christian Eriksson lät uppföra sin ateljébostad Oppstuhage då han återvände hem från Paris. När han 1898 lämnade Arvika för Stockholm hyrdes ateljén ut. Till en början till det unga konstnärsparet Fjæstad och därefter till andra av de konstnärer som önskade pröva en ny tillvaro i Arvika. På Rackstadmuseet finner du den mest omfattande samlingen av konstnärskolonins produktion. Här tonar en berättelse fram om en grupp människor som sökte lycka och framgång utanför storstaden. Fyllda av influenser från omvärlden arbetade de ständigt i dialog mellan det lokala och det internationella, det moderna och det traditionella. Konstnärerna runt Racken identifierade inte sig själva som en utpräglad gruppering, de undanbad sig manifest och storslagna gemensamma ideal. Det är inte i text som deras gemensamma tro på konstens livskraft uppenbarar sig, utan i arbetet. På det sättet skiljer de sig från till exempel William Morris välformulerade ideal med Arts & Crafts som en samhällsomvälvande motkraft till det industriella. Många av kolonins medlemmar var uppfyllda av liknande idéer vilket inte var ovanligt vid den tiden. Men något tydligt politiserande av konsten är svårt att finna. Det gemensamma arbetet i olika material och tekniker, motståndet mot de rådande normer som åtskiljde konsten från konsthantverket och en tro på det handtillverkade föremålet är vad som gör Rackstadkolonin till en unik oas för svensk Arts & Crafts under flera decennier.