Aktuella utställningar

Gradience

Gradience

Ylva Carlgren & Charlotte Walentin 2022-01-22 - 2022-05-01 Rackstadmuseet presenterar under våren 2022 Gradience, ett konstnärligt möte mellan Ylva Carlgren och Charlotte Walentin. Utställningen genomsyras av en ömhet, respekt och kunskap för de material som...

Bortom färgerna

Bortom färgerna

Bortom Färgerna Rackstadkonstnärerna i svartvitt 1898-1920 Öppnar igen 2021-06-12  Mycket tid har förflutit sedan paret Fjaestad 1898 flyttade in i ateljébostaden Oppstuhage. Det blev upptakten till vad vi idag kallar Rackstadkolonin. Många av de konstnärer som...

Rackstadmuseets samlingar

Rackstadkolonin 1898-1920 Arts & Crafts-rörelsen vid Racken När de första av kolonins konstnärer anlände 1898 kunde nog ingen föreställa sig den historia som skulle komma att utspela sig här. Mötet mellan deras moderna idévärld och det hantverkskunnande som fanns...