Stöd ideella föreningen Rackstadmuseet

Som ideell förening är våra medlemmar vår grund och vår absoluta styrka. Genom att stötta oss som medlem bidrar du också med ett värdefullt ekonomiskt stöd för vår verksamhet. Idag bedrivs verksamheten genom tre heltidstjänster fördelat på fyra personer och med över 40 ideella krafter. Den samlade kunskapen och kraften hos våra medlemmar är oslagbar. Du möter deras leende i receptioner och butiken, de är de pålästa guiderna som bjuder på inspirerande rundvandringar, de hjälper dig om du undrar över föremåls härkomst. I trädgården ser du spår av deras arbete bland rosenbuskar och perennrabatter. Kort sagt, Rackstadmuseet är en levnadsglad ideell förening.
Är du intresserad av att ingå i vårt kompisgäng är du varmt välkommen att höra av dig. Det finns en plats som väntar på dig!

I våra stadgar står bland annat:
Ideella Föreningen Rackstadmuseet har som ändamål att förvalta och levandegöra kulturmiljön och samlingarna samt hålla museet tillgängligt för allmänheten. Vi ska samarbete med, främja och stötta det värmländska konst- och kulturlivet. Vi ska bedriva utställningsverksamhet och program samt tillämpa pedagogik på ett sådant sätt att de kulturpolitiska målen infrias.

Det är enkelt att bli medlem. Då har du/ni fri entré till museet, rabatt på konserter och program. Dessutom får du särskilda medlemserbjudanden i butiken och på evenemang.

Priser 2024:
Enskilt medlemskap 300 kr
Familjemedlemskap 450 kr

Årsmöte 2024: 23 mars kl 16.00 på Rackstadmuseet– Klabbelagårn

Handlingar årsmöte 2024:

Dagordning årsmöte 2024

Verksamhetsberättelse 2023

Styrelsen

Ordförande
Jonny Andersson, jonny.kreja@telia.com 
070-5156504

Dick Johansson
dick@klassbols.se
070-546 01 86

Cajsa Nyberg
cajsa.nyberg@perserud.se
0570-351 32, 070-232 39 16

Hans Bergström
hans@stortorpet.se
070-292 22 25

Christina Gabrielsson
ch.gabrielsson@gmail.com
070-638 13 43 

Johan Birgersson
johan.birgersson@kau.se
070-513 12 06

Sara Borsvik@gmail.com
sara.borsvik@gmail.com
070-571 36 57

Lars-Eric Hermansson
lars-eric@votumforlag.se
070-653 12 13

Sune Knutsson
s.knutsson@telia.com
070-606 26 70