Park och trädgård

 

 

 

Stora blommande prästkragar

I museets trädgård finns mycket av miljöerna från förr bevarat. Museet omges av blandskog och i den öppna trädgården som är gratis att besöka finner man gott om plats för en picnic bland rosor och fruktträd, samma trädgård som Christian Eriksson och hans bröder lekte på som barn för drygt 150 år sedan.

Här finns också skulptur av bl.a. Christian Eriksson, Liss Eriksson och Gull Weinberg. Sommartid kan man med fördel inta lunch i trädgården eller köpa med sig en picnic korg som finns på Rackstadmuseet kök & café. Något mer oväntat finner man också två ”pokestops” och ett pokemongym” i parken vilket lett till många nya yngre besökare.


Trädgårdens rosor

 

 

 

R Damascena  Hildegard  Klässbol

På initiativ av medlemmar i Svenska Rosensällskapets lokalavdelning i Arvika skapades under hösten 2016 en plantering med historiska rosensorter.

Rosor är ett växtsläkte som funnits mycket länge. De har odlats i mer än 4000 år, längst i Kina. Från länder i Främre Asien, framför allt Persien, fördes roskulturen via greker och romare till de västeuroperiska länderna.

Bland dem dominerade Frankrike under 1700- och 1800-talen förädlingsarbetet med rosor, något som förklarar att flertalet av de äldre rosor vi odlar idag har franska namn. Alla rosor som introducerades före 1867 definieras som gammeldags rosor.