Museiträdgården

I trädgården finns äppelträden kvar som ”Elis i Tasere” vårdade ömt på sin tid. Han var en av Christian Erikssons äldre bröder och verksam i möbelföretaget. Elis tänkte långsiktigt och planterade ädelträd tänkta att användas i framtida möbelsnickerier. Träden och deras avkomlingar finns fortfarande kvar.

Rosenbuskarna av gamla svenska arter, perennrabatten och surrande bin från våra kupor skapar ro för våra sinnen. Under årets varma period finns här cafébord och bänkar utställda och filtar finns att lång. Hos Café Elis finns lunch, smörgåsar och gofika. De kyligare månaderna kan en rask promenad i området bjuda på energipåfyllning. Och en snörik dag bäddas hela platsen in i ett mjukt lugn. Likt en målning av Gustaf Fjaestad.