Maja Fjæstad stipendiefond

Maja Fjæstad avled i november 1961. I sitt testamente hade hon formulerat sin vilja att de av hennes träsnitt som fanns kvar vid hennes död skulle delas upp i fyra till antalet lika delar. Tre av delarna gick till hennes barn och den fjärde tillföll Arvika Konsthantverk för försäljning. Intäkterna från försäljningen skulle samlas i en fond att förvaltas av en styrelse med anknytning till Arvika Konsthantverk. Avkastningen från fonden skulle sedan användas till ett stipendium att delas ut till en konsthantverkare verksam i Värmland. Ändamålet med stipendiet är att ”… främja deras yrkesutbildning och förkovran i yrket eller i övrigt deras verksamhet som konsthantverkare”.
 Majas träsnitt såldes slut under de kommande åren och stipendiefonden bildades 1969. Det första stipendiet utdelades till Bo Fjæstad samma år.
Av fondens ränteintäkter återförs 20 procent till fonden och resten utgör stipendiet.
Ränteutvecklingen de senaste åren har varit svag varför stipendiesumman blivit liten och stipendiet har därför inte kunnat delas ut alla år. Fonden har fått en viss förstärkning tack vare gåvor och intäkter från kondoleanser. För att gagna kontinuiteten av stipendieutdelning stödjer Ideella Föreningen Rackstadmuseet fonden årligen med 5000 kr.

För den som vill stödja det lokala konsthantverket i Värmland finns möjlighet att göra det genom att sätta in pengar i fonden via kondoleanser.
 Pengarna sätts in på bankgiro nummer 402-3446. Ange namn och personligt meddelande i meddelandefältet.
 Det går bra att vända sig direkt till Arvika Konsthantverk, Kyrkogatan 17B, telefon 0570-106 33,  https://arvikakonsthantverk.se/.