Rackstadkolonin

Rackstadmuseets verksamhet utgår från konstnären Christian Eriksson, som växte upp i Taserud, där fadern drev ett litet jordbruk och ett möbelsnickeri. Christian vandrade runt som ”gesäll” i syfte att förkovra sitt möbelhantverk men leddes genom konstnärsvänner i Paris in på konstbanan.

Rackstadkolonin var en vänkrets av konstnärer, Gustaf Fjaæstad 1868-1948 och Maja Fjæstad 1873 -1961, Björn Ahlgrensson 1872 -1918 och Fritz Lindström 1874 – 1962 m fl, som var verksamma i trakten runt sekelskiftet 1900. Gustaf och Maja Fjæstad hyrde 1898 Christian Erikssons ateljévilla Oppstuhage. De flyttade senare till Kampudden vid sjön Racken, där de byggt eget hus och ateljéer. Maja var förutom duktig målare och grafiker också duktig textilare. Hon ingick i den grupp starka entusiaster som startade Sveriges äldsta konsthantverksbutik, Arvika Konsthantverk, 1922.

Efter Gustaf och Maja kom Björn Ahlgrensson med hustru Elsa till Arvika. De bosatte sig i Perserud vid sjön Racken. Några år senare flyttade Fritz Lindström till Arvika, väl bekant sedan tidigare med Björn Ahlgrensson. Så småningom anslöt fler bildkonstnärer till Arvikatrakten. Alfred Ekstam, Bror Sahlström, Ture Ander 1881 – 1959 och Bror Lindh 1877 – 1941, de utgör stommen i den konstnärsgrupp som går under namnet Rackstadkolonin.

Drivkraften för tidens unga konstnärer var en nationalromantisk längtan efter natur och allmogens miljöer och klädedräkter samt sökande efter ljus, dunkel och vemod. En annan viktig orsak till att bosätta sig på landsbygden var möjlighet till billigt boende och tillgång till mat.

Rackstadmuseet knyter samman traktens konsthistoria och hantverk med vår tids konst och konsthantverk, lokalt, nationellt och internationellt.