Christian Eriksson 1858 – 1935

Christian föddes på gården Haget i Taserud i Arvika som en av fem söner till småbrukaren och snickaren Erik Olsson. Christian utbildades till ornamentbildhuggare i Stockholm och Hamburg och och till skulptör under fyra år vid Academie des Beaux-Arts i Paris. Christian träffade sin blivande hustru Jeanne Tramcourt i Paris. Hans far ordnade tomter på gården för sina barns framtida boende. För sin tomt ritade Christian en kombinerad bostads- och ateljébyggnad i nationalromantisk stil – Oppstuhage. Huset är numera en del av Rackstadmuseet. Christian lämnade snart Arvika för att verka i Stockholm där många skulpturer av Christian Eriksson funnit sin plats. I boken Statyvandringen finns en genomgripande beskrivning av olika verk i Stockholm som kommer ur Christians händer. Han utförde skulpturer på olika platser i Sverige. Ett viktigt arbete var skulpturer för Kiruna kyrka år 1912. Det är nog inte överord att utse Christian Eriksson till en av det tidiga 1900-talets största skulptörer.