Här är historien om Erik Olssons och hans söners möbeltillverkning i Taserud, Arvika.

Det hela tog sin början omkring 1845 med ”E. OLSSON Möbel-Snickeri”. Sedan sönerna efter gedigna utbildningar i Sverige och utomlands kom in i verksamheten, fick möbelsnickeriet en betydande utveckling under 1800-talets senare del. Man kan tala om en verklig glansperiod för Bröderna Erikssons möbelverkstad årtiondena kring sekelskiftet 1900.

Resursstarka kunder i Stockholm och andra städer gjorde specialbeställningar för särskilda rum, där hela inredningar ingick. Christian Eriksson, Gustaf och Maja Fjæstad med flera var engagerade i projekten, som sedan utfördes enligt instruktioner och ritningar i snickeriet i Taserud.

Sedan Rackenkolonin upphört fick verksamheten en annan och efter hand allt mer begränsad omfattning, med viss fortsättning in i våra dagar. Möbler av Erik Olssons och Bröderna Erikssons tillverkningar har tilldragit sig stort intresse under senare tid.

Curt Ericson tillverkar fortfarande stolar och spegelramar i blygsam skala.