Att se på världen med konstnärsögon 2023.05.13 – 2023.09.17

Den här utställningen handlar om Maja Fjæstad (1873–1961), om den kunniga och orädda yrkeskvinnan men också om privatpersonen. Maja Fjæstad skrev många brev och i perioder även dagbok. Där berättar hon om sina tankar och drömmar, om sin familj och sitt äktenskap. Det är texter som låter oss ana något om hennes personlighet och vem hon egentligen var. Maja Fjæstad var en mångsidig konstnär. Hon var målare, textilkonstnär och grafiker. Hon var designer och formgav textilier och möbler. Hon undervisade i teckning, formgivning och inom textil. Hon var också initiativtagare till och arrangör av utställningar och organisationer för att lyfta fram konsthantverket och hemslöjden i Värmland. Hon författade, skrev artiklar och spelade piano. Hon var på alla sätt en mycket god representant för sekelskiftets mångsidiga yrkeskvinna som arbetade för att överbrygga gränsen mellan konst och hantverk och ville sprida ”skönhet åt alla”. Den 30 maj i år är det 150 år sedan hon, som då hette Maria Hallén, föddes på en prästgård i skånska Hörby. Maja Fjæstad var yrkesverksam större delen av sina 88 levnadsår. Under sitt liv och sin långa konstnärskarriär fick hon många gånger välja alternativa vägar för att komma vidare. I utställningen får vi följa henne vid olika vägval. Det är lätt att förundras över denna konstnärs mod och styrka. Bäst sammanfattar hon sin inställning till livet i följande uttalande: ”Vi få då i alla fall inte sjunka i hop utan allting måste erövras och det är strävan och kamp varje dag. Framgång får ingen av oss genom att sitta still med armarna i kors och det veta vi alla. Aldrig stå stilla, ständig rörelse – och alltid framåt – det borde vara vår lösen” Gratulationer på födelsedagen, Maja! Maria Hellstadius Wiberg, kurator