Tillgänglighet

 • Samtliga publika lokaler i huvudbyggnaden är tillgängliga med rullstol och barnvagn via hiss, trösklar till entré och vissa gallerier förekommer.
 • Handikappsparkering finns i nära anslutning till entrén.
 • Christian Erikssons Oppstuhage är ej anpassad för rörelsehindrade.
 • Det finns en rullstol att låna vid museibesök.
 • Toalett anpassad för bl a rullstol finns vid museets entré, här finns även skötbord.
 • Det finns hörslinga installerad i huvudgallerierna, de används vid föreläsningar, vernissager etc.

  Kontaktperson vid frågor om tillgänglighet: Anneli Strömberg, anneli@rackstadmuseet.se , tel: 0761015263

 

 • Fotografering för privat bruk är tillåtet om inte annat anges vid verken, det är dock inte tillåtet att använda blixt och stativ.
 • Kommersiell fotografering är förbjuden, ansök om tillstånd hos info@rackstadmuseet.se i god tid så behandlar vi din ansökan.
 • Det är självklart förbjudet att vidröra museiföremålen om inte annat anges.