Ylva Carlgren & Charlotte Walentin

2022-01-22 – 2022-05-01

Rackstadmuseet presenterar under våren 2022 Gradience, ett konstnärligt möte mellan Ylva Carlgren och Charlotte Walentin. Utställningen genomsyras av en ömhet, respekt och kunskap för de material som används i deras arbeten. Varje material har sina egna förutsättningar med möjligheter och begränsningar, det skapar ett konkret regelverk som utgångspunkt för den skapande processen. Attraktionen till dessa ramar uppenbarar sig hos både Walentin och Carlgren. 

I utställningen visar Charlotte Walentin ett urval av textila skulpturer som består av kanvastyg, ett material starkt förknippat med måleritraditionen. Istället för att spänna upp och stryka duken med färg utforskar hon materialets inneboende egenskaper tredimensionellt. Genom att vika och gestalta tyget reflekteras andra kvaliteter i materialet som inte längre bara är en yta för att projicera en bild. 

Utgångspunkten för dessa skulpturer är kanvasen som infärgas med tusch till en gradient färgskala vilket i sig skapar en komposition. När duken sedan formas skapas en ny dynamik i verket där verket blottar delar av sig själv och döljer andra. Walentins verk i utställningen vittnar om en historia som lätt för tanken till det personliga. Vilka nyanser har färgat mig? Och hur viker jag mig själv för att dölja eller framhäva dessa nyanser?

Ylva Carlgren utforskar det abstrakta måleriet i akvarell teknik, något man sällan ser. Hon slog igenom som konstnär med fotorealistiska bilder av exklusiva parfymer men övergav tvärt det föreställande måleriet för runt sju år sedan.
Kanske var det ett sätt att bryta med idén om måleriet som en representant för någonting annat och låta bilden skapa sin egen verklighet. Skiftet mellan ljus och mörker återkommer ständigt i hennes nuvarande arbete. Inte sällan i serier av målningar som utgår från en gemensam grundkomposition men där dynamiken mellan de båda dramatiskt förändrar målningarna. Processen är mycket kontrollerad och metodisk där lager efter lager av pigment appliceras, ett arbete som kräver en absolut närvaro. Carlgren sätter själv upp regler för hur målningarna ska utföras. Stroke order, eller hur penselföringen sekvenseras är ett sådant exempel och återfinns även i den japanska kalligrafin; Shodō.