Åk: Förskola-åk.3 BASUTSTÄLLNINGEN
Vänner, en drake och ett magiskt skåp
Tillsammans upptäcker vi museet och den spännande konsten. Bland möbler, tavlor och skulpturer smyger vi fram och letar detaljer, räknar, funderar, drömmer oss bort och lär känna några av de konstnärer som för över 100 år sedan kom till Arvika för att måla!
Vad är Diana på jakt efter, vem har åkt skidor i snön, varför sydde Maja en klänning och hur ska det gå för riddaren Göran?

Visning: cirka 60 minuter (Nyckelord: vänskap, sagor, upptäcktsfärd, fantasi, lokalhistoria)
Årskurs: Förskola-åk.3 (programmet anpassas utifrån årskurs)
Pris: 500 kr 

Komplettera med en aktivitet efter visningen

Skapande aktivitet – magiska skåp
Vi avslutar i vårt lila rum och formger egna skåp inspirerade av Nanna Johansens praktskåp. Vi använder oss av torra material – papper, kritor av oliks slag och färgpennor och arbetar i kollageteknik med urklipp, saxar och lim.
Visning: ca 45 min. + skapande aktivitet ca 45 min. (Nyckelord: drömmar, identitet, egenskaper, uttryck)
Årskurs: F-3
Pris: 500 + 100= 600 kr 

Bildanalysövning – motsatsord

Vi avslutar med en övning i mindre grupper. Varje grupp arbetar med olika konstverk och ska tillsammans fundera på ord som passar och beskriver det verk de har framför sig. Varje grupp presenterar sedan för övriga klassen hur de resonerat och tänkt.
Visning: ca 45 min. + grupparbete ca 45 min. (Nyckelord: samarbete, turtagning, ordförståelse, tala inför andra)
Årskurs: F-3
Pris: 500 + 100= 600 kr 


Åk: 4-6 BASUTSTÄLLNINGEN
Rönnbär, sommardopp och en glittrande gåta
Tillsammans upptäcker vi museet och lär känna konstnärerna i Rackstadkolonin som vid förra sekelskiftet kom till Arvika och började skapa! Flera av dem inspirerades av den värmländska naturen och avbildar den under olika årstider. Men idéerna och sättet att måla kom från hela världen! Visningen är interaktiv och bjuder på klurigheter, myter och ”hiss eller diss?”. Under tiden bekantar oss med olika material och tekniker – textil, trä, keramik, grafik och akvarell.
Hur målar man böljande vatten, vem tänker bara på blommor och vad har japan med det hela att göra?
Visning: cirka 60 minuter (Nyckelord: lokalhistoria, naturen, förändrat klimat, årstider, vänskap, perspektiv)
Årskurs: 4–6 (programmet anpassas utifrån årskurs)
Pris: 500 kr 

Komplettera med en aktivitet efter visningen

Skapande aktivitet – bland trädtopparna
Vi avslutar i vårt lila rum och skapar egna konstverk med naturen som tema. Vad finns i din trädtopp och vilken årstid är det? Vi använder oss främst av torra material – papper, kritor av oliks slag och färgpennor och arbetar i kollageteknik med urklipp, saxar och lim.
Visning: ca 45 min + skapande aktivitet ca 45 min. (Nyckelord: framtid, perspektiv, framtidstro eller oro?)
Årskurs: 4–6
Pris: 500 + 100= 600 kr

Bildanalysövning – motsatsord
Vi avslutar med en övning i mindre grupper. Varje grupp arbetar med olika konstverk och ska tillsammans fundera på ord som passar och beskriver det verk de har framför sig. Varje grupp presenterar sedan för övriga klassen hur de resonerat och tänkt.
Visning: ca 45 min. + grupparbete ca 45 min. (Nyckelord: samarbete, turtagning, ordförståelse, tala inför andra)
Årskurs: 4–6
Pris: 500 + 100= 600 kr


Åk: 7-gym BASUTSTÄLLNINGEN
Rimfrost, trollsländor och samhällsdebatt
Boka en visning om vänskap, drömmar och vikten av vackra saker! Hur kom det sig att ett gäng unga nyexaminerade konstnärer från Stockholm hittade lilla Arvika och bosatte sig vid sjön Racken vid förra sekelskiftet? Ta del av de samhällsfenomen, historiska händelser och internationella influenser som inspirerade deras konst och konsthantverk. Naturen var en stor inspirationskälla, men anser vi naturen vara lika vacker och självklar idag? Vi frågar oss om samhället blir bättre om vi omger oss med vackra ting. Vi pratar om vikten av erfarenhetsutbyte, kunskap och nätverk. Visningen ställer lika många frågor som den ger svar.
Visning: cirka 60 minuter (Nyckelord: vänskap, nationalromantik, nationalism, sekelskifte, Arts & crafts-rörelsen, Ellen Key, John Ruskin, lokalhistoria, konst, konsthantverk)
Årskurs: 7-gym (programmet anpassas utifrån årskurs)
Pris: 500 kr


Åk:3–6 OPPSTUHAGE OCH MÖBELVERKSTAN
Den store skulptören, hans bröder och det sagolika huset
Följ med in och utforska museet och varför det finns – lär känna bröderna Eriksson som för ungefär 150 år sedan utbildade sig till snickare och gjorde fantastiska möbler. Brodern Christian blev skulptör och berömd och återvände från Frankrike och byggde ett spektakulärt hus i lilla Taserud. Utan det där huset kanske det inte hade blivit någon konstnärskoloni vid sjön Racken. Under visningen får ni höra om varför möblerna ser ut som de gör, vi kikar i möbelverkstan och går upp till Christians hus Oppstuhage och hans ateljé.
Vad betyder intarsia, vem kom på det där med Taserudstaken, och vad är det som luktar?
Visning: 75 minuter (Nyckelord: syskon, yrkesval, arkitektur, möbelformgivning, talang, skulptur, lokalhistoria)
Årskurs: 3–6 (programmet anpassas utifrån årskurs)
Pris: 500 kr
Bokning: sep-nov, april-juni