Uno Åhrén – Brytningar
Formgivning & funktionalism

För några är han känd som en av stilbildarna för Swedish grace och som den första framstående formgivaren på Estrid Erikssons Svenskt Tenn. För andra är han den funktionalistiska arkitekturens pionjär då han tillsammans med bland andra Sven Markelius och Gunnar Asplund radikalt förändrade de svenska bostadsidealen med Stockholmsutställningen 1930 som annonspelare. Och för en del är det Uno Åhrén; stadsplaneraren, debattören och opinionsbildaren som lämnat det största arvet.

Rackstadmuseet presenterar Åhrén i stort format för att spegla en tid och en arkitekts gärning som genomgår dramatiska förändringar mellan 1910- och 1960-talet. Det är en tid bostadsfrågan blir en politisk brännpunkt med växande befolkning, ökande trångboddhet och sanitetsproblem.
Uno Åhréns engagemang för “arkitektur och demokrati” gör att hans metoder och perspektiv vidgas från att under 20-talet arbeta som formgivare av möbler och designföremål till att under 30-talet planera gigantiska byggnadsprojekt och delta i politiska utredningar tillsammans med bland annat Gunnar Myrdahl.

Detta är utställningen om en av svensk arkitekturs verkliga pionjärer. Men också den om en man som älskade Värmland, drömde om att bli konstnär men vars ideal styrde honom mot större strukturella samhällsomvandlingar.