Sedan lång tid tillbaka har det funnits krukmakare i trakten kring Arvika. Leran i Ålgården var känd för sin goda kvalitet. Från början tillverkades vardagliga bruksting för bondesamhällets traditionella behov. Genom inspiration av och samarbete med Christian Eriksson, Riborg Böving och Hilma Persson-Hjelm började krukmakarna i en långsam process utveckla sig till keramiker och konsthantverkare.