Sunna Hansdóttir
Som jag minns det

2021-06-05 – 2021-09-26

Vi är glada över att få presentera Sunna Hansdóttir med en stor separatutställning sommaren 2021!

Hansdottír är utbildad på konstfack på textil (BFA) och craft! (MFA) programmen.
Hennes konstnärskap präglas av ett intresse för textila material och mönster som fångas upp även i hennes måleri. Hansdóttirs spel mellan måleri och textil påminner i högsta grad om Maja Fjæstads arbetssätt, en av Rackstadkolonins mest centrala konstnärer.
Sunna Hansdóttir arbetar återkommande med små, fina gester i sitt bildspråk.
Med enkla former och ett känsligt spel mellan färger framträder en värld som kan liknas vid en sorts visuell poesi.
Som titeln insinuerar reflekterar Hansdóttir i utställningen över minnesfragment ofta kopplade till små detaljer som en doft eller känslan av ett material. Minnen som i allra högsta grader är djupt personliga och intima rum dit bara konstnären bär nyckeln. Men i kontakten med dessa minnesbilder kan betraktaren finna samhörighet och anknytning till sitt eget förflutna.