Sunna Hansdóttir
Flyttad till sommaren 2021

Vi är glada över att få presentera Sunna Hansdóttir med en stor separatutställning sommaren 2021.
Hansdóttir är uppvuxen på Hammarö och Island och har utbildat sig på konstfack, MFA textil. Hon bor och arbetar sedan dess i Stockholm.
Hennes textila arbeten har en stark koppling till museets rötter i Rackstadkolonin samtidigt som Hansdóttirs arbete utforskar nya vägar för textilen i samtidskonsten.
Hon rör sig på ett taktilt sätt mellan medier genom att låta sitt abstrakta måleri samverka med textilen. Ofta växer hennes verk ut i rummet och bryter upp gränserna mellan enskilda verk och platsen de presenteras på. Hansdóttirs konstnärskap är delikat och poetiskt men vågar på samma gång ta för sig i rummet vilket utmanar den klassiska föreställningen om den textila hantverkstraditionen.