Checkpoint
2023-01-22 – 2023-04-30

Checkpoint är en utställning med fotografen Staffan Jofjell och ett seminarieprogram om vår tids stora utmaningar. 

Om utställningen
Checkpoint innehåller fyra separata fotoprojekt som Staffan Jofjell arbetat med sedan 80-talet. Den tar oss med till olika platser i världen som alla bär spår av politisk turbulens och väpnad konflikt. Det är första gången Staffan Jofjell presenterar dessa projekt tillsammans. 
När de nu visas sida vid sida framträder en bild av hur livet påverkas för de människor som lever i skuggan av hot från främmande makt eller som under inflytande av en inhemsk despot som isolerat sig från omvärlden. Men Jofjell finner mänsklig värme, solidaritet och drömmar om fred och kärlek i hans bilder och berättelser. 

 

Om Programmet
Programmet är serie seminarier med expertis inom en rad pågående kriser och utmaningar, under Checkpoint kommer de bidra med perspektiv på vår samtid som inte ryms i det dagliga nyhetsflödet. Här möter du forskare från Karlstads och Lunds universitet, journalister och konstnärer som delar med sig av kunskap och erfarenheter.
Programmet kommer att uppdateras kontinuerligt under utställningsperioden och läggs ut under vårt kalendarium.
Seminarierna är markerade med Checkpoint.