Sedan hösten 2023 finns det ett kreativt rum på museet – vår skapande verkstad. Här kan man klämma och känna, läsa en bok, låna en Konstkluring, spela spel och skapa. Det är här vi sitter vid våra skapande aktiviteter.