2023-12-02 – 2024-03-03

Hilma Franzon, Marcus-Gunnar Pettersson, Martin Stråhle, Henric Westlund, Björn Ahlgrensson, Christian Eriksson, Gustaf Fjæstad, Knut Fjæstad, Otto Hesselbom, Bror Lindh

På andra sidan skymningen samlar konstverk som på olika sätt utforskar världen bortom det synliga. Tiden då dagen övergår till natt är också tiden då vår rationella uppfattning om tillvaron tenderar att övergå i andra, fantasifulla föreställningar.

Utställningen inkluderar historiska konstnärskap från Rackstadmuseets samlingar som här möter en ny generation samtida, värmländska konstnärer.

Några av verken illustrerar redan nedskrivna historier från långt tillbaka i tiden medan andra leder dig in i en ny, alternativ värld helt styrd av bilderna. I utställningen ställs vi inför olika former av berättelser och synar språket och bildens förmåga att förmedla kunskap och känsla.