En studie av leran i Arvika, dess egenskaper och möjligheter
Joel Stuart-Beck & Kristine Thenman

Under 2023 påbörjades projektet Gräv där du stårmed målet att undersöka och utvärdera möjligheterna att utvinna lera för keramiskt bruk lokalt i och omkring Arvika. Keramikerna Joel Stuart-Beck och Kristine Thenman satte med stöd från Region Värmland i gång att gräva lera på fem platser med lovande förutsättningar.

 

De båda konsthantverkarna har under en längre tid arbetat med att på olika sätt ta till vara på Arvikas rika keramiska historia och integrera den i sin produktion.
I det här projektet söker de sig bortom stilar, glasyrer och tekniker och undersöker råmaterialet och förädlingen av detta. Ett hantverk som tidigare utgjorde en stor del av krukmakarens vardag men som idag rationaliserats bort till fördel för fabriksproducerad lera från andra delar av världen.

 

Lera är ett förunderligt material som finns där under våra fötter och vars mjuka formbara egenskaper genom bränning blir till styrka och beständighet.

I utställningen Leran får vi följa med i processen från gropen, via lerberedning vidare till drejskivan och färdig servis med förhoppningen att skapa en större förståelse för lerans varierande natur.