Mats Widbom

Rackstadmuseet Kungsvägen 11, Arvika

Föreläsning med Mats Widbom, vd Svensk Form, Världens äldsta designförening (Svenska slöjdföreningen) Pris: 75kr Medlemmar: 50kr

75kr

Arts&Crafts på engelska och svenska

Rackstadmuseet Kungsvägen 11, Arvika

Arts&Crafts-rörelsen föddes i Storbritannien i mitten av 1800-talet och spreds över Europa. Hur kunde det komma sig att dessa idéer om konst, hantverk och samhälle, formulerade av två brittiska herrar, kom att påverka svenska hem- och inredningsideal under början av 1900-talet i så stor utsträckning? Och hur kom det sig att en hel generation svenska […]

E. Munch och G. Fjæstad – Vem är det som skriker?

Rackstadmuseet Kungsvägen 11, Arvika

Agneta Nordmark berättar om likheter och olikheter mellan Munchs och Fjæstads bildvärldar och förhållningssätt till konsten. Moderator: Hannes Trygg Pris: 75 kr Medlemmar: 50 kr

75kr

Konstnärssamtal

Rackstadmuseet Kungsvägen 11, Arvika

Konstnärerna Ylva Carlgren och Charlotte Walentin berättar fördjupande om sina konstnärskap och verken de presenterar i Rackstadmuseets pågående utställning Gradience. Moderator: Hannes Trygg

Med reservation för ändringar.