Bortom Färgerna
Rackstadkonstnärerna i svartvitt 1898-1920

 Mycket tid har förflutit sedan paret Fjaestad 1898 flyttade in i ateljébostaden Oppstuhage. Det blev upptakten till vad vi idag kallar Rackstadkolonin. Många av de konstnärer som verkade i trakten under det tidiga 1900-talet ville inte beskriva sammanslutningen som en koloni. Det var kanske inte så märkligt då gruppen saknade ett gemensamt program och målsättningar. Deras närvaro gjorde dock att Arvika kom att utvecklas på ett helt unikt sätt vid det förra sekelskiftet. Det inflytande som konstnärer och konsthantverkare fick påverkade inte bara det samhälle de själva verkade i utan kom att förändra bygdens identitet i grunden för många framtida generationer.
Rackstadmuseet har under snart 30 år förvaltat och tillgängliggjort en stor del av den konst som skapades av dessa konstnärer. Vad brevkorrespondenser, dagböcker och fotografier vittnar om är dock att fundamenten i Rackstadkolonin inte bara var konsten. Konsten var ofta inte vad som stod i centrum för de samtal och sammankomster som pågick runt sjön Racken.
I utställningen Bortom Färgerna visas inte bara de individer som levde och arbetade som konstnärer här mellan 1898-1920, här får vi chansen att ta del av hur de umgicks tillsammans. Musik, teater, arbete, exkursioner i skogen och mycket annat målar en bild av den här perioden som både lustfylld och stundtals mycket svår.
Gustaf Fjaestad köpte 1903 sin första kamera och det fanns ett antal andra i kretsen som också införskaffade en, kanske först och främst som arbetsredskap. Kameran hade inte den självklara plats i sociala sammanhang som den senare kom att få vilket gör att bildmaterialet som idag finns bevarat är begränsat och merparten av de tillfällen som förevigades på bild inte är av vardaglig karaktär.
Fotografierna ger ändå en inblick i hur livet för dåtidens kulturarbetare kunde se ut under den här tiden, hur konstnärshemmen var inredda och det ger en vidare kontext kring tiden då Rackstadkolonins första generation skapade konstnärliga uttryck som bär mening idag mer än 100 år senare.