2024.03.16 – 2024.05.05

’Blue Collar – White Collar’ är ett projekt som utforskar konsthantverkets roll i den digitala tidsåldern och knyter an till liknande frågeställningar som Arts & Crafts rörelsen i Arvika ställdes inför runt det förra sekelskiftet. Projektet arbetats fram av konstnärgruppen AvArt, med Arild Berg, Elise Kielland, Linda Lothe och Mimi Swang.. Konstnärerna bjöd in filmskaparen Mona J. Hoel att gå med i projektet vilket blev en framgång med flera platsspecifika utställningar och filmvisningar. En konceptuell ram för projektet har varit att arbeta med blått och vitt då detta har djupa rötter i keramikens historia. Projektet relaterar till idéen om den fjärde industriella revolutionen som ”Robotarnas uppkomst”, diskuterad på The World Economic Forum meeting i Davos. Tekniska framsteg har förändrat mänskligt arbete. Gamla yrken försvinner och centrala uppgifter digitaliseres. Konsthantverket, handens arbete förändras och utmanas. Vad är värdet av ett bra hantverk när en maskin kan göra det bättre och snabbare? Men hantverkskunnandet ges ny mening i det moderna samhället.

Utställningen visar detta som ett samspel mellan keramiska konstföremål och en kortfilm. Genom keramiska ytor och former och med levande bilder visas konstnärernas tankar kring den kreativa processen. Kortfilmen är en dogmafilm som följer konstnärerna tätt under 2 år.
Utställningen har vunnit internationellt erkännande och har bland annat visats på en av världens ledande keramiska biennaler: koreanska Internationella keramikbiennalen 2019.

 

Medverkande konstnärer:
Arild Berg
Mona J. Hoel
Elise Kielland
Linda Jansson Lothe
Mimi Swang