Kommande utställningar

Ruralitet – centrum, periferi. 2020-03-07

Ruralitet – centrum periferi.

Rackstadmuseet presenterar tillsammans med Konstfrämjandet Värmland en grupputställning baserad på den artikelserie i Värmlands folkblad som under 2019 presenterar 12 olika konstverk som relaterar till begreppet ruralitet.

Medverkande konstnärer:
Jonas Liveröd
Dominika Kemilä
Performancegruppen OTALT
Lina Norell
lightnin’ howlin  and screamin’
Therese Olsson
Lin De Mol
Sara Rönnbäck & Daniel Slåttnes
Tova Fransson
Simon Lerin & Bettina Hystad

Ett ruralt område är ofta stort och lantligt. Det har en liten befolkning som är utspridd på ett större område. Artikelserien Ruralitet – centrum, periferi beskriver vilka nätverk, livsformer och identiteter som finns inom eller mellan stad och landbygd, i det rurala. 
Hur ser konstnärer i sina praktiker på det som är urbant eller ruralt? Hur är urbana och rurala miljöer utformade och vilka skillnader finns i materiell kultur sett till olika tider och olika miljöer? Och hur förhåller man sig till platserna som blev över – de som varken är stad eller landsbygd?

 

Artur Stanislaw Woźniak -Public Space -2019-11-30-2020-02-23

Norra Galleriet – 2019.11.30 – 2020.02.23

Artur Stanislaw Woźniak  är en norsk designer med polsk bakgrund som har anknytning till Arvika och Värmland. Hans design har påverkat skandinaviska offentliga miljöer i flera decennier. I sitt arbete fokuserar Woźniak på estetisk, kvalitét, hållbart material och ekonomi för en bärkraftig framtid.

Utställningen visar ett urval av föremål för offentliga rum tecknade av Woźniak . Trettio års erfarenhet och praktik av design har resulterat i produkter och produktserier som uppskattas av publik, brukare och designmiljö i Norden och övriga världen.

I Norra galleriet kan man se och uppleva bänkar, cykelställ, soptunnor med mera som har funnit vägen till gator, parker och torg i London, San Fransisco, Stockholm, Oslo, Arvika och i flera stora städer i Skandinavien.

«Den främsta intentionen med mitt arbete är att definiera industridesign som en vital kraft inom urban design”

A.S. Woźniak.

 

 

 

Uno Åhrén – Brytningar 2019-11-30 – 2020-02-23

Uno Åhrén – Brytningar
Formgivning & funktionalism

För några är han känd som en av stilbildarna för Swedish grace och som den första framstående formgivaren på Estrid Erikssons Svenskt Tenn. För andra är han den funktionalistiska arkitekturens pionjär då han tillsammans med bland andra Sven Markelius och Gunnar Asplund radikalt förändrade de svenska bostadsidealen med Stockholmsutställningen 1930 som annonspelare. Och för en del är det Uno Åhrén; stadsplaneraren, debattören och opinionsbildaren som lämnat det största arvet.

Rackstadmuseet presenterar Åhrén i stort format för att spegla en tid och en arkitekts gärning som genomgår dramatiska förändringar mellan 1910- och 1960-talet. Det är en tid bostadsfrågan blir en politisk brännpunkt med växande befolkning och ökande trångboddhet och sanitetsproblem som dessutom ska husera en helt ny medborgare, bilen.
Uno Åhréns engagemang för ”arkitektur och demokrati” gör att hans metoder och perspektiv vidgas från att under 20-talet arbeta som formgivare av möbler och designföremål till att under 30-talet planera gigantiska byggnadsprojekt och delta i politiska utredningar tillsammans med bland annat Gunnar Myrdahl.

Detta är utställningen om en av svensk arkitekturs verkliga pionjärer. Men också den om en man som älskade Värmland, drömde om att bli konstnär men vars ideal styrde honom mot större strukturella samhällsomvandlingar.