Kommande utställningar

Ruralitet – centrum, periferi. 2020-03-07

Ruralitet – centrum periferi.

Rackstadmuseet presenterar tillsammans med Konstfrämjandet Värmland en grupputställning baserad på den artikelserie i Värmlands folkblad som under 2019 presenterar 12 olika konstverk som relaterar till begreppet ruralitet.

Medverkande konstnärer:
Jonas Liveröd
Dominika Kemilä
Performancegruppen OTALT
Lina Norell
lightnin’ howlin  and screamin’
Therese Olsson
Lin De Mol
Sara Rönnbäck & Daniel Slåttnes
Tova Fransson
Simon Lerin & Bettina Hystad

Ett ruralt område är ofta stort och lantligt. Det har en liten befolkning som är utspridd på ett större område. Artikelserien Ruralitet – centrum, periferi beskriver vilka nätverk, livsformer och identiteter som finns inom eller mellan stad och landbygd, i det rurala. 
Hur ser konstnärer i sina praktiker på det som är urbant eller ruralt? Hur är urbana och rurala miljöer utformade och vilka skillnader finns i materiell kultur sett till olika tider och olika miljöer? Och hur förhåller man sig till platserna som blev över – de som varken är stad eller landsbygd?

 

Eget spår

2020-02-15 – 2020-09-27
Nedre galleriet

Eget spår är en utställning om fyra profiler i svallvågorna efter nybyggarna i Rackstadkolonin. Alla med känningar in i samklangen med naturen och gemenskapen. De var nära varandra och kärleken till material, hantverk och konst. Konstnärer som fann sina egna spår i olika material.

Bo Fjaestad, son till fadren, trä- och livskonstnär.

Lisa Morell, Kopparlisa, nog Sveriges första kvinnliga ciselör.

Märta Rockström-Lindh, en pionjär på emaljarbete och hennes man

Alf Lindh, nära släkt med Lisa, och kopparsmed.

Utställningen visar deras omfångsrika tillverkning av metallkonsthantverk, möbler, lampor, glasdesign, måleri, träfigurer och nyttokonst främst från 40-talet och framåt.