Sunna Hansdóttir 2020-06-13 - 2020-09-19 Vi är glada över att få presentera Sunna Hansdóttir med en stor separatutställning sommaren 2020. Hansdóttir är uppvuxen på Hammarö och Island och har utbildat sig på konstfack, MFA textil. Hon bor och arbetar sedan dess i...