Äldre utställningar

Ann Eriksson

6 feb – 28 mars 2016

Möten – Bilder från Sverige och världen
Vernissage kl 13.00 lördagen den 6 februari

Jag vill berätta om människor, om dem som andra inte ser och lära känna människor jag fotograferar, komma dem nära. Fotograferandet måste bygga på ömsesidigt förtroende och respekt. Ann är dotter till Liss Eriksson.
Bilden föreställer en kurdisk flicka i en by i Turkiet 1976

nedre galleriet – mänskligt sett

Foto 24 okt – 29 nov

Helgen 29-30 augusti arrangerades en fotoworkshop i porträttfotografering i regi av Naturfotograferna i Arvika på Oppstuhage i Taserud. Aase Marie Dahle, fotograf var kursledare för workshopen. En utställning med resultatet visas i Nedre galleriet på Rackstadmuseet 24 oktober till 29 november. Deltagare är: Inger Sjöblom, Patrik Pettersson, Lars johansson, Lennart Halvarsson, Lennart Augustsson, Karolina Österwald, Anders Tedeholm, Emilia Kortman, Ståle Lauten och Malin Österwald.

Familjen Göran. På spaning…

6 juni – 12 sept 2015

vernissage lördagen den 6 juni kl 13.00

På spaning …
fyra generationer konstnärer i familjen Göran.

Mia Göran,
Göran Göran,
Niklas Göran,
Gerd Göran,
Malin Lager,
Per Göran,
Mia Göran,
Annika Göran Rodell,
Niklas Eneblom,
Maria Lager,
Johan Zetterquist,
Emelie Lager,
Max Göran

I Rackstadmuseets sommarutställning 2015 står familjen Göran i fokus, en familj som har sina rötter i Rackenkolonins tradition. Det är en berättelse som sträcker sig över mer än hundra år och fyra generationer konstnärer. I utställningen På spaning … reflekteras konstens förändring över tid, d v s från Rackenkolonins blomstringstid och fram till i dag. Den visar verk av allt från Mia och Göran Görans tid kring sekelskiftet 1900 via Gerd och Niklas Göran till deras barn och barnbarn. Det har blivit en konceptuell utställning med hantverk, måleri, skulptur, experimentell textil till film, video, rumslig installation, ljud- och bildkoncept samt foto. Genom Rackstadmuseets verksamhet kan traditionerna ständigt vidgas och breddas. Det är en uppgift som med tidens gång blivit allt mer angelägen. Arts & Craftsrörelsens ideologi var näringskällan som kring sekelskiftet 1900 hade relevans långt bortom enskilda målningar, möbler, skulpturer eller konsthantverks-alster. Konstnärsidentiteter och redan etablerade berättelser förändras i takt med tiden och tillförs nya energier och aspekter, där modern teknik i dag har stor betydelse. Spåren från Rackenkolonin leder på nya och oväntade vägar in i framtiden …

Liv MIDBØE

Sammanhang- Broderi och keramik

7 feb – 22 mars vernissage kl 13 – 16 lördag den 7 mars

Liv (f.80) är utbildad på Kunsthøgskolen i Bergen och arbetar med skulptur, installation och teckning. På den här utställningen visas såväl keramiska verk som broderier. Med en fenomenologisk utgångspunkt utforskas skärningspunkten mellan material, process och koncept.

De olika arbetena går i dialog med varandra och skapar ett sammanhang där samspelet mellan hantverk, kunskap, arbete och levt liv åskådliggörs. Verken befinner sig både i det tvådimensionella och det tredimensionella, såväl som i dåtid och nutid.

Merete Sejersted Bødtker

Skulptur och teckning.

21 nov 2015 – 31 januari 2016 Vernissage kl 13.00 lördagen den 21 nov

Merete Sejersted Bødtker är en av Norges mest kända skulptörer. Hon arbetar naturalistiskt med skulptur i olika material samt tecknar. Hennes porträtt i skulptur av kända norrmän återfinns i Oslo och runt om i Norge.

Med utsikt från Filipstad

31 jan – 22 mars 2015

Thor Fagerkvist, Helge Frender och Albin Ferneman.

Thor Fagerkvist, 1884-1960. Ursprungligen teaterdekoratör i Kristiania (Oslo), från 1907 till sin död bosatt i Persberg. ”Idémålare”, pacifist, religiös grubblare. Bibliska motiv, protester mot krig och ondska, scener ur fornnordisk mytologi, gestaltade i expressiva, färgglödande målningar. Kyrklig monumentalmålare men också originell porträttmålare, grafiker och illustratör.

Albin Ferneman, 1894-1974. Son till bruksförvaltaren vid Storbrohyttan, som är ett ofta återkommande motiv i hans konst. Studerade vid Konsthögskolan 1918-19, sedan i Paris, bl.a. för Maurice Denis. Öppnade på 1920-talet färghandel i Filipstad. Påverkad av Cézanne och fransk modernism. Målade landskap, stadsmotiv, porträtt.

Helge Frender, 1906-1976, född i Västerbotten men kom som barn till Filipstad. Tog lektioner för Thor Fagerkvist, studerade 1932-37 vid Konsthögskolan, året därpå i Frankrike. Tog starka intryck av Matisse och fauvismen. Porträtt, modellstudier, stilleben , även religiösa motiv, i friskt klingande kolorit.

Anne Nilsson

Salt- Skuptur och målningar

28 mars – 24 maj 2015 vernissage kl 13.00 lördag 28 mars

Jag växlar mellan olika material och uttryck.

Grafik, måleri och skulptur. Det ena berikar det andra.

Salt är samlingsnamnet på min utställning.

Salt den livsviktiga kryddan, salt i vidare betydelse, livets salt.

Jag låter gärna djur gestalta känslor och uttryck.

stefan rydéen

Målningar

28 mars – 31 maj 2015 vernissage kl 13.00 lördag den 28 mars

Jag ser mig som en nordisk målare med fritt förhållande till traditionen.

Måleriet är ett sökande efter en bortträngd plats, ett öppet rum som bär på erfarenheten som krokar i ett kollektivt och historiskt djup. Verket tar grepp på mig och drar mig med in i materialet in mot den plats där naturen tar över.

jörgen, olle och denice zetterquist

När vi ser varann.

30 maj – 13 sept 2015 vernissage kl 13.00 lördagen den 30 maj

Olle, Jörgen och Denice Zetterquist, alla kända konstnärer från Arvika, har under åren i olika material och på olika sätt porträtterat varandra. ”När vi ser varann” är en utställning där två bröder och en hustru/svägerska skapar nära bilder av varandra.

dalsland far norrut

19 sept – 15 nov 2015

Vernissage kl 13.00 lördagen den 19 sept

Dalslands Konstförening och Konstnärsförbund firar 80 år.
Den 28 juli 1935 samlades en konstintresserad skara i Bäckefors Skola och där bildades Dalslands Konstförening. Konstföreningen och Dalslands Konstnärsförbund har varit tätt lierade från starten. 1957 bildade konstnärerna en fristående sektion inom föreningen, Dalslands konstförenings konstnärssektion. 1994 ändrade sektionen namnet till Dalslands Konstnärsförbund. Tidigare jubileumsutställningar har gjorts i öster: Liljevalchs – i söder Göteborgs Konsthall – i väster Chicago Swedish American Museum och nu äntligen! Rackstadmuseet i norr!