För aktuellt program om visningar i utställningen se PROGRAM

 

O, sena tiders barn…..! 

Kostymer, rekvisita, foton och annat spännande från

teaterns Selma Lagerlöf-uppsättningar!

Teaterchefen har ordet….

O sena tiders barn…!

När Selma Lagerlöf var i sjuttioårsåldern hade hon en dröm om att man sommartid i Karlstad, på en friluftsscen i Mariebergs- skogen, årligen skulle kunna presentera värmländska skådespel byggda på hennes berättelser. Detta inte minst med tanke på den stora tillströmningen av turister som redan då hade börjat besöka Värmland. Det tog över 60 år innan denna dröm blev verklighet, men då inte i Karlstad, utan på Lagerlöfs hemmaplan i Fryks- dalen. 1992 spelade Västanå Teater sin första iscensättning av Gösta Berlings Saga på Mårbacka och 1999började äventyret i Berättarladan, vid Rottneros Park, i Sunne. Ett äventyr som firar 20-årsjubileum 2019.

Det finns många likheter mellan Selma Lagerlöfs och Västanå Teaters konstsyn. Liksom Lagerlöf står Västanå Teater med fötterna djupt ner i traditionens mylla, men som riktiga traditionsbärare lägger vi också till och försöker föra berättarkonsten vidare. Vi är hela tiden fokuserade på att skapa nytt utifrån den källa av myter, berättelser, musik, dans och bildkonst vi hämtar sin näring ifrån. Det finns också en ambition att överskrida verkligheten med ett slags poetiskt förhållningssätt till det vi berättar, vi förtätar och förstorar uttrycken för att få känslorna i svall. Selma Lagerlöf slogs hela sitt författarskap för att livsglädjen, fantasin, drömmen och konsten skulle ha en naturlig plats även i det materiella, moderna samhället.

Välkomna in i det mytiska sagans landskap som Selma Lagerlöf om och om igen inspirerar Västanå Teater att utforska i och skapa ifrån!

Leif Stinnerbom Konstnärlig ledare och teaterchef Västanå Teater

 

Sedan starten med Nils Holgersson 1999 har en rad succéer avlöst varandra!

Vackra, tänkvärda, förunderliga, färgsprakande föreställningar med inspiration från folklig musik, dans och berättarkonst.  Lagom till 20 års jubileet 2019 fylls Rackstadmuseet med teaterns fascinerande historia!

Under spelperioden finns ett särskilt spelprogram ( läs mer under program )

Biljetter säljs via Tickster

Gåsflocken ur Nils Holgersson ( foto: Västanå teater)

Västanå Teater

Historik

Västanå teater i Sunne, Värmland, är sedan 2009 regionteater i Värmlands län. 1972 startade den fria teatergruppen som kom att få namnet Västanå Teater, då Yvonne Rock och Björn Söderbäck tog över gruppen.

När teatern 1990 engagerar Leif Stinnerbom som regissör och konstnärlig ledare börjar skapandet av den särpräglade profil som gjort teatern känd i hela Norden. Det är en teaterform som bygger på berättandet, där musiken och dansen vid sidan av ordet skapar en egen form av skådespeleri. Samspelet mellan text, musik och rörelse är ett komplicerat precisionsbygge som blivit Västanå Teaters kännemärke. En annan viktig inspirationskälla för det unika scenspråket är den skandinaviska folkkulturen, som gärna kan möta folkkultur och folkliga teateruttryck från andra delar av världen.

1999 skapas Berättarladan vid Rottneros Park, en fast teaterscen med Shakespeares The Globe som förebild. Varje sommar spelas ett femtiotal föreställningar för fulla hus, som fått publik från hela Norden att vallfärda till Sunne och Värmland. I Peter Brooks anda hyllar Västanå idén om ”Den tomma spelplatsen”, där inga onödiga scenelement skymmer skådespelarkonsten, istället får skådespelarnas kostymer en större roll i gestaltandet, där Inger Hallström Stinnerboms designade kostymer utformas som egna små konstverk i helheten.

Musikansvarig och kompositör är Magnus Stinnerbom, som komponerat musiken till samtliga föreställningar i Berättarladan sedan 2000, där han skapar en värld av klanger och rytmer som interfolieras i skådespelet och medverkar till att Västanå teaters föreställningar blir en egen speciell form av musikteater. Koreograferna Indra Lorentzen och Jimmy Meurling har stått för det fantasifulla dansberättandet genom åren.

I den fasta ensemblen ingår skådespelarna Jakob Hultcrantz Hansson och Hanna Kulle som tillsammans med musikern och orkesterledaren Sophia Stinnerbom utgör grunden i både de stora sommaruppsättningarna och de mindre turnerande föreställningarna. Runt denna fasta kärna medverkar 20-25 frilansande skådespelare i de stora sommarföreställningarna. Många återkommer år efter år, bl.a Björn Söderbäck som fortfarande är med som nestor i ensemblen.

Dramaturgen Susanne Marko är också en viktig medarbetare som tillsammans med Leif Stinnerbom skrivit manus till dramatiseringar av framförallt Selma Lagerlöfs romaner. Scenografen Lars Jakob Jacobsson, skaparen av scenrummet i Berättarladan, och den nuvarande scenografen Bo Jonzon har varit ansvariga för scenbilden i föreställningarna.

 

Västanå Teater bedriver också en stor barn-och ungdoms-verksamhet under namnet Unga Västanå. Ett projekt som gjorts möjligt av medel från Allmänna Arvsfonden. Under ett verksamhetsår går ca 200 unga igenom Unga Västanå i olika former av kurser och föreställningar. Ofta deltar Unga Västanå-skådespelare också i sommarföreställningen.

Västanå teater erhåller årliga anslag från Region Värmland, Statens Kulturråd och Sunne kommun.

Läs mer på www.vastanateater.se