Mellan himmel och jord!

Vernissage 15 juni kl. 13

Öppningsprogram kl 13.00 – 13.45

Museichef Anna Skoglund hälsar välkommen
Blåskvintetten Femlingarna framför musik från Renässansen
Karin Græber, tvärflöj             Maria Emsell – Karlsson, oboe
Roland Algesten, klarinett       Tomas Krigström, fagott
Ingeborg Frenning, valthorn
Sven Smedberg, recitation

Möt en av konsthistoriens verkliga mästare som både förundrat förundrat beundrats genom århundraden.

Nu visas ett femtiotal av hans grafiska verk på Rackstadmuseet, samtliga ingår i den samling som Anders Zorn skapade kring sekelskiftet 1900. Idag känner man till 310 grafiska originalverk av Rembrandt och mer än hälften av dem, hela 169 blad köptes av Zorn för studier och inspiration.

De små men oerhört detaljrika bilderna visar på mästarens skickliga teknik, men vittnar även om synen på människor och miljöer under 1600-talet, en viktig epok för Europa, den epok som vi i Sverige kallar för stormaktstiden.

Utställningen presenteras i samarbete med Zornmuseet.

Bild: Rembrandt van Rijn, självporträtt med öppen mun, etsning 50×44 mm, signerad och daterad år 1630. Zornmuseets samling