Retro på Rackstadmuseet 24/11 kl 16.00 Magnus Ericsson - violin Erik Berndalen - kornett Martin Hultén- gitarr Robert Henriksson - kontrabas Per-Olov "Lollo" Berndalen - piano, dragspel och presentation Retro syftar här på en idag delvis bortglömd musikrepertoar som...

läs mer