Bli medlem

Det är enkelt att bli medlem. Då har du/ni fri entré till museet, rabatt på konserter och program. Dessutom får du medlemsbladet Tidender och särskilda medlemserbjudanden i butiken.
Priser 2019:
Enskilt medlemskap 300 kr
Familjemedlemskap 450 kr

Du kan också stödja Rackstadmuseet genom gåvor och donationer på bankgiro 5607-8892. Skriv på talongen avsikten med hur medlen skall användas, som allmänt stöd eller för konstinköp. Vi kan även bistå med kondoleanser, kontakta museet för information.

Styrelsen

Ordförande
anders-erik.wickberg at telia.com
0570-184 21, 070-672 43 08

Dick Johansson
dick at klassbols.se
070-546 01 86

Cajsa Nyberg
cajsa.nyberg at wwsparbank.se
0570-351 32, 070-232 39 16

Hans Bergström
hans at stortorpet.se
070-292 22 25

Christina Gabrielsson
chr.gabrielsson at gmail.com
070-638 13 43 

Gert Raiml
gert at raiml.com
070-305 69 30

Maud Forsberg
maud@antikvarietjanst.se
070-3374292

Lars-Eric Hermansson
lars-eric@votumforlag.se
0706531213