Foto: Marie Hettwer

Om du lyssnar noga……är titeln på vårens fotografiska utställning på Rackstadmuseet signerad Marie Hettwer. Fotografiet har egenskapen att alltid referera till det förflutna, det som en gång skett och aldrig kommer igen. Ett fragment av minnet som vi i någon utsträckning kan frammana och levandegöra genom den tagna bilden.
Den egenskapen accentueras i Marie Hettwers utställning Om du lyssnar noga där bild efter bild utspelar sig på platser som tycks tillhöra en svunnen tid. I det orörda landskapet dit maskiner och bebyggelse ännu inte nått eller i arkitektur som nu verkar övergiven och satts åt sidan av en framrusande utveckling.

Det råder en stillhet som nästan går att ta på i dessa miljöer…

Men stillheten lämnas inte ifred i Hettwers bilder, istället ockuperas den av konstnärens kropp vars rörelser liksom återför platsen till nuet. Några av bilderna innehåller vad som upplevs som ett nästan schamanskt återupplivande av det förflutna. Andra har en mer omhändertagande, nostalgisk underton. Det är mötet mellan den stillsamma, åldrade platsen och kroppens rörlighet som flätar samman tematiken i utställningen.

Mitt i det mötet finner man textilen som nästlat sig in i en eller annan form i samtliga bilder och gör kontrasten mellan plats och människa något mindre dramatisk.
Men tyget förtar inte på något sätt styrkan i fotografiernas uttryck, tvärtom behövs den där som en brygga mellan kropp och plats. Textilens egenskaper tillhör båda världarna då den kommer ur den svunna tiden och samtidigt är rörlig, levande och starkt förknippad med den mänskliga figuren.