Konst åt alla – Värmlands konstsamlingar
2019-12-14 – 2020-02-02

Du kanske går förbi den dagligen, i skolor, på bibliotek, på torget eller i ditt bostadsområde. Konsten finns runtomkring oss i våra gemensamma utrymmen, kanske har du reflekterat kring ett visst konstverk eller så har den smält in i vardagen. Kommunernas konstsamlingar innefattar konstverk som måleri, fotografi, grafik, skulptur, installationer och muralmålningar. Har du någonsin tänkt på att konstsamlingen faktiskt tillhör dig och mig? Alla kommuner äger konst, det finns en lång tradition av att förvärva konst i svenska offentliga verksamheter. Men vad som ska ingå i dessa samlingar och hur de ska bevaras och utvecklas, det skiljer sig åt kommuner emellan.

Varför samlar våra kommuner egentligen på just konst?
Kommunerna har, liksom staten, regioner, gallerier och museum, en viktig roll när det kommer till att stödja det samtida konstlivet på framförallt den lokala nivån. Det finns en tilltro till att konst kan skapa samtal, beröra oss, väcka provokation och diskussion. Att ta del av konst i sitt närområde är en demokratisk fråga – alla ska ha möjlighet att uppleva konst.
Den offentliga konsten är en del av vårt kulturarv och ibland en kommentar på rådande samhällsklimat, den har också en unik möjlighet att nå stora målgrupper, inte bara den vana museibesökaren. Konsten skapar identitet i stadsrummet och kan fungera som utsmyckning, gestaltning av lokalhistoria och som visuell markör.

Två år har gått sedan Värmlands sexton kommuner med stöd från Region Värmland gick samman i ett gemensamt projekt med fokus på konst. Målet har varit att lyfta konsten till ett prioriterat område, att synliggöra och tillgängliggöra konsten för våra invånare och besökare.

I denna gemensamma utställning visar alla värmländska kommuner upp ett verk var från sin samling. Detta är Värmlands kommuners senaste inköpta verk.