Anders Zorn har nära anknytning till Rackstadmuseet. Det kommer sig av att han under lång tid var god vän med Christian Eriksson. Att han kan anses som en av Sveriges viktigaste konstnärer råder det väl ingen tvekan om, men hur många känner till att han även var en hängiven fotograf? Eller att många av hans mest kända bilder har fotografier som förlagor? I sommar presenterar Rackstadmuseet en ny sida av vår store nationalmålare och Zorn bakom kameran är en ny bekantskap. En skönhetens skildrare och en dokumentär äventyrare.

I Zornmuseets fantastiska samlingar finns Anders Zorns fotografier bevarade. För omkring femtio år sedan återupptäcktes denna bortglömda skatt, omkring tusen negativ av fotografier tagna under från 1890-talet och nästintill hans död år 1920. Zorn bakom kameran kan ses som konstnären med sitt skissblock, ibland även som reseskildring och dagbok. Fotografierna var högst personliga och visades aldrig offentligt. Kanske var en av anledningarna att det inte ansågs riktigt fint att måla efter sådana förlagor.  Sommarens utställning på Rackstadmuseet bjuder på ett 60-tal fotografiska bilder, ur Zornmuseets samlingar. Bilder som ger en ny bild av konstnären Anders Zorn och hans kamera.

Östra galleriet 15 juni – 20 november

Presenteras i samarbete med Zornmuseet i Mora

Bild: Anders Zorn, självporträtt med hunden Liten

Neg hos BW samt glasplåt hos Linjepunkt