December 2015 i nedre galleriet

Vi har plockat fram keramik ur våra samlingar och mycket av detta har inte visats på länge.

Bilden visar keramik av Lena Olsson från Landskrona

keramikutst_151202