Konsthantverkarna

Trä, smide, keramik och textil

tra smide keramik textilTrä

I möbelverkstaden hos bröderna Eriksson i Taserud tillverkades ursprungligen enkla vardagsmöbler för kunder i Arvikatrakten. I samarbete med arkitekter och konstnärer producerades ny design, specialritade beställda möbelgrupper i ett exklusivt exemplar. Gustaf Fjæstad, Björn Ahlgrensson och Alfred Ekstam tillhörde gruppen kring verkstaden, som gav nya influenser, insikter och kontakter med en ny omvärld där Stockholm utgjorde en viktig grund för beställningar och utveckling.

Smide

Smederna på Myra utvecklades genom samarbetet med Christian Eriksson till kvalificerade konstsmeder. Deras konstsmide var ofta en del av möbelsnickarnas konstfärdigt formgivna skåp i en egen variant av den kring sekelskiftet populära Jugendstilen.

Keramik

Sedan lång tid tillbaka har det funnits krukmakare i trakten kring Arvika. Leran i Ålgården var känd för sin goda kvalitet. Från början tillverkades vardagliga bruksting för bondesamhällets traditionella behov. Genom inspiration av och samarbete med Christian Eriksson, Riborg Böving och Hilma Persson-Hjelm började krukmakarna i en långsam process utveckla sig till keramiker och konsthantverkare.

Textil

Bondesamhällets kvinnor hade av tradition nödvändig god kunskap om textilberedning och vävning. Genom inspiration från Maja Fjæstad kunde de skapa nydesignade textilier till avsalu för storstadens kvalitetsmedvetna borgerskap. Beställningar och kundkontakter förmedlades av Maja och flera konstnärer i trakten.

Möbelsnickeriet Tasere

tasere

Här är historien om Erik Olssons och hans söners möbeltillverkning i Taserud, Arvika.

Det hela tog sin början omkring 1845 med ”E. OLSSON Möbel-Snickeri”. Sedan sönerna efter gedigna utbildningar i Sverige och utomlands kom in i verksamheten, fick möbelsnickeriet en betydande utveckling under 1800-talets senare del. Man kan tala om en verklig glansperiod för Bröderna Erikssons möbelverkstad årtiondena kring sekelskiftet 1900.

Resursstarka kunder i Stockholm och andra städer gjorde specialbeställningar för särskilda rum, där hela inredningar ingick. Christian Eriksson, Gustaf och Maja Fjæstad med flera var engagerade i projekten, som sedan utfördes enligt instruktioner och ritningar i snickeriet i Taserud.

Sedan Rackenkolonin upphört fick verksamheten en annan och efter hand allt mer begränsad omfattning, med viss fortsättning in i våra dagar. Möbler av Erik Olssons och Bröderna Erikssons tillverkningar har tilldragit sig stort intresse under senare tid.

Curt Ericson tillverkar fortfarande stolar och spegelramar i blygsam skala.

redbar