IDEELLA FÖRENINGEN RACKSTADMUSEET

KALLAR MEDLEMMARNA TILL ÅRSMÖTE

LÖRDAG 21 APRIL KL 16

PLATS: RACKSTADMUSEET

MÖTET INLEDS MED KAFFE FRÅN CAFE ELIS

VÄLKOMMEN!