Tillgänglighet

  • Samtliga lokaler i huvudbyggnaden är tillgängliga med rullstol och barnvagn via hiss, trösklar till entré och vissa gallerier förekommer.
  • Christian Erikssons Oppstuhage är ej anpassad för rörelsehindrade.
  • Det finns en rullstol att låna vid museibesök.
  • Toalett anpassad för bl a rullstol finns vid museets entré, här finns även skötbord.
  • Det finns hörslinga installerad i huvudgallerierna, de används vid föreläsningar, vernissager etc.

 

  • Fotografering för privat bruk är tillåtet om inte annat anges vid verken, det är dock inte tillåtet att använda blixt och stativ.
  • Kommersiell fotografering är förbjuden, ansök om tillstånd hos info@rackstadmuseet.se i god tid så behandlar vi din ansökan.
  • Det är självklart förbjudet att vidröra museiföremålen om inte annat anges.